Co nowego

Strona Co nowego prezentuje informacje o zmianach w systemie internet.gov.pl.

Lipiec 2023

24.07.2023

Wersja 1.15

 • Zmiany GUI związane z poprawą UX systemu

17.07.2023

Wersja 1.14

 • Udostępnienie raportu zawierającego zanonimizowane informacje o zasięgach wprowadzonych do systemu
 • Funkcjonalność oznaczania inwestycji jako zrealizowana - przeniesienie adresu planowanej inwestycji do zasięgów sieci
 • Dodanie funkcji hurtowego usuwania adresów planowanej inwestycji za pomocą pliku

Czerwiec 2023

07.06.2023

Wersja 1.13

 • Dodanie funkcji umożliwiającej wprowadzenie adresu planowanej inwestycji z mapy
 • Rozbudowa modułu zarządczego i weryfikującego
 • Poprawa wykrytych usterek

01.06.2023

Wersja 1.12

 • Udostępnienie modułu planów inwestycyjnych
 • Rozbudowa panelu uprawnień użytkowników
 • Wydzielenie modułu oświadczeń do nowego formularza
 • Statystyki zasięgów sieci dla instytucji
 • Oznaczanie niedopełnienia obowiązku sprawozdawczego w menu Aktualizacji danych
 • Poprawki usterek
 • Zmiany kosmetyczne GUI

Maj 2023

15.05.2023

Wersja 1.11

 • Optymalizacja dodawania i edycji zasięgu z poziomu formularza
 • Widoczność zgłoszeń dodanych przez Obywteli również dla użytkowników z JST
 • Poprawki usterek