Co nowego

Strona Co nowego prezentuje informacje o zmianach w systemie internet.gov.pl.

Kwiecień 2023

12.04.2023

Wersja 1.10

 • Potwierdzenia przekazania danych w PDF
 • Aktualizacja bazy TERYT
 • Poprawki znanych usterek

Marzec 2023

28.03.2023

Wersja 1.9

 • Funkcjonalności raportów dla KPRM i JST
 • Reorganizacja i przebudowa nawigacji na stronie
 • Poprawki zgłoszonych usterek

16.03.2023

Wersja 1.8

 • Raport statystyk podłączenia dla gmin (dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 • Funkcjonalność importu danych z listy poparcia dla budowy sieci szerokopasmowej (dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 • Filtracja na liście zgłoszeń (dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 • Poprawki wykrytych usterek

Luty 2023

27.02.2023

Wersja 1.7

 • Udostępnienie generatora listy poparcia dla budowy sieci szerokopasmowej w gminie (dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 • Możliwość dodawania adresów własnych z poziomu formularza
 • Funkcjonalność dodania i modyfikacji zasięgów z poziomu mapy
 • Poprawa zgłoszonych usterek
 • Usprawnienie funkcjonalności administratorskich
 • Zmiany kosmetyczne w GUI

14.02.2023

Wersja 1.6

 • Dodanie statystyk importu
 • Implementacja funkcjonalności powiadomień e-mail po zakończonym imporcie
 • Możliwość konfiguracji otrzymywania powiadomień na adres e-mail
 • Doprecyzowanie dokumentacji API
 • Poprawki wykrytych usterek
 • Drobne zmiany kosmetyczne w GUI