Co nowego

Strona Co nowego prezentuje informacje o zmianach w systemie internet.gov.pl.

Luty 2023

27.02.2023

Wersja 1.7

 • Udostępnienie generatora listy poparcia dla budowy sieci szerokopasmowej w gminie (dla Jednostek Samorządu Terytorialnego)
 • Możliwość dodawania adresów własnych z poziomu formularza
 • Funkcjonalność dodania i modyfikacji zasięgów z poziomu mapy
 • Poprawa zgłoszonych usterek
 • Usprawnienie funkcjonalności administratorskich
 • Zmiany kosmetyczne w GUI

14.02.2023

Wersja 1.6

 • Dodanie statystyk importu
 • Implementacja funkcjonalności powiadomień e-mail po zakończonym imporcie
 • Możliwość konfiguracji otrzymywania powiadomień na adres e-mail
 • Doprecyzowanie dokumentacji API
 • Poprawki wykrytych usterek
 • Drobne zmiany kosmetyczne w GUI

Styczeń 2023

23.01.2023

Wersja 1.5

 • Dodano możliwość raportowania technologii radiowych innych niż 4G i 5G
 • Ogólnodostępny moduł statystyk
 • Możliwość pobrania informacji o zapotrzebowaniach w formacie XLSX
 • Szybkie zlokalizowanie adresu zgłaszającego potrzebę dostępu do Internetu bezpośrednio z informacji o zgłoszeniu
 • Dodatki i poprawki w API
 • Inne drobne usprawnienia

17.01.2023

Wersja 1.4

 • Pełna losowość kolejności Operatorów świadczących usługi na mapach oraz w formularzu zgłaszania zapotrzebowania na Internet
 • Ograniczenie możliwości wyboru Operatora w formularzu zapotrzebowania do tych, którzy posiadają zasięg w promieniu 1 km od punktu adresowego
 • Możliwość zarządzania powiadomieniami mailowymi o nowych zapotrzebowaniach
 • Wdrożenie funkcjonalności usuwania zasięgów przez pliki CSV
 • Zmiana logiki tworzenia historii dopełnienia obowiązku: oświadczenie aktualności danych nie jest brane pod uwagę, jeśli nastąpiła modyfikacja danych o zasięgach sieci
 • Proces importu całkowitego usunie teraz wszystkie dane na początku importu, a nie tak jak do tej pory - dopiero po imporcie zakończonym sukcesem
 • Poprawki zgłoszonych usterek, m.in. w API i walidacji NIPu

Grudzień 2022

30.12.2022

Wersja 1.3

Zmiany w wersji dotyczyły głównie optymalizacji zadań importu i eksportu danych.

Doprecyzowano również zgody marketingowe na potrzeby kontaktu Operator z Klientem.